Komunisté chtějí uzákonit češtinu jako národní jazyk

Opozičním komunistům se v Poslanecké sněmovně podařilo v prvním čtení uhájit novelu ústavy, která by výslovně zakotvila češtinu jako národní jazyk České republiky. Komunistickou předlohu v příštích týdnech podrobně posoudí sněmovní výbory. Je však otázkou, zda ji potom dolní komora schválí. Pro její přijetí je totiž potřeba nejméně 120 hlasů, avšak komunisté jich sami mají ve dvousetčlenné sněmovně pouze 41. Mnozí poslanci již naznačili, že komunistický návrh je jen proklamací, která bez zvláštního prováděcího zákona stejně nic nevyřeší. Vláda odmítla předlohu jako nadbytečnou. Český jazyk má být podle komunistů v ústavě označen za národní jazyk a také za úřední řeč orgánů veřejné moci. Ústava by měla také stanovit, že práva národnostních menšin nejsou touto úpravou nijak dotčena.