Končí možnost podávání připomínek k Metropolitnímu plánu

Dnes je poslední den, kdy mohou lidé, firmy či instituce podávat připomínky k novému pražskému územnímu plánu. Poté je vyhodnotí magistrátní odbor územního rozvoje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR), který návrh Metropolitního plánu vypracoval. Návrh dokumentu, který má od roku 2023 jako jeden ze základních územně plánovacích nástrojů spoluurčovat výstavbu v Praze, vzbudil kritiku městských částí, spolků i odborníků. Očekává se, že připomínek dorazí velké množství.

Připomínky mohou od 27. června podávat jednotlivci, firmy či spolky. Vedle toho se k návrhu vyjadřují i veřejné instituce. Podoba návrhu se nelíbí například památkářům z Národního památkového ústavu a svoje připomínky zaslaly i městské části, řada z nich jich má desítky až stovky.