Konference zhodnotí vznik a formování Husova obrazu v dějinách

Na vznik a formování obrazu osobnosti Jana Husa, jeho života a odkazu jeho díla napříč dějinami se zaměří třídenní mezinárodní konference, která začala v Clam-Gallasově paláci v Praze. S příspěvkem na ní vystoupí na čtyři desítky odborníků. Husovu osobnost a jeho odkaz budou posuzovat nejen v kontextu českých dějin, ale i se zřetelem k týmž procesům jinde ve světě, v různých komunitách a sociálních skupinách. Konferenci s názvem Jan Hus - husitství - husitská Praha pořádají u příležitosti letošního 600. výročí Husovy mučednické smrti Historický ústav Akademie věd ČR a Archiv hlavního města Prahy. "Rozdíly a rozpory mezi různými tradicemi nehodláme zastírat. Přitom chceme zvýraznit také roli Prahy jako centra bezprostřední recepce Husova odkazu, zdroje inspirace pro pokračující předmoderní tradici stejně jako místo, kde se formovala a nalézala nemalý ohlas i její moderní podoba," uvádějí pořadatelé. Některé referáty se budou věnovat životu v Praze na počátku 15. století a Mlada Holá a Martin Holý ve společném příspěvku promluví o Betlémské kapli jako místu husovské paměti od konce 15. do počátku 17. století. V příštích dnech bude na programu mimo jiné i reflexe Husa a jeho odkazu ve filmu a televizi, proměny Jana Husa v učebnicích dějepisu či Masarykova aktualizace Husova učení na konci 19. století.