Kontroloři: Přínos návštěvnických center k ochraně přírody je neprokazatelný

Přínos výstavby návštěvnických center a cest k ochraně přírody v Česku je neprokazatelný. Vyplývá to z analýzy Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřoval jejich financování z programu Životní prostředí v letech 2012 až 2020. Výstavba návštěvnických center a cest měla snížit vliv lidí na životní prostředí ve zvláště chráněných územích. To se ale podle kontrolorů neprokázalo, střediska sice plní vzdělávací funkci, jsou ale drahá. Z prověrky taky vyplývá, že se stavbou center a cest nepodařilo změnit chování návštěvníků, v některých chráněných lokalitách dokonce počet přestupků stoupnul.