Křesťané slaví slavnost vzkříšení, sešli se i v chrámu sv. Víta

Desítky věřících přišly v neděli do katedrály sv. Víta na Pražském hradě na slavnost Zmrtvýchvstání Páně, kterou sloužil kardinál Miloslav Vlk. Na Boží hod velikonoční si křesťané připomínají nejdůležitější událost jejich víry - na základě biblického svědectví vzkříšení ukřižovaného Krista. Velikonoce jsou pro křesťany největší slavností roku a pro každého praktikujícího věřícího zaujímají důležité místo. Po ukřižování na Velký pátek následuje událost vzkříšení, kdy podle bible mrtvý Ježíš vstal z hrobu k novému životu a tím zničil hřích a smrt. "Ve svátostech se v církvi rozlévá nový život zmrtvýchvstalého Krista a dává účast na tomto novém životě nám. A v nás klíčí jako zrno, tento život. Aby jednou, až odložíme své pozemské podmínky, toto své tělo, aby se nám otevřela brána do života trvalého, věčného, nepřestávajícího, ve kterém se naplní nejhlubší tužby, které bůh do člověka vložil," řekl při kázání arcibiskup pražský Vlk, jemuž zřejmě letos skončí jeho mandát. Věřícím popřál, aby tato slavnost byla plodem naděje pro jejich život, trny, smutky a beznaděje. K cizincům pak promluvil v italštině, němčině, angličtině a francouzštině.