Ministerstvo financí ještě letos předloží návrh věcného záměru herního zákona

Ministerstvo financí předloží vládě návrh věcného záměru nového zákona pro loterie a sázky do konce roku. Výstupy z veřejné diskuse obdrží úřad od společnosti Ernst & Young, která diskusi řídila, v pondělí 1. září. Do veřejné diskuse se zapojilo až 90 procent provozovatelů hazardních her a kolem 60 firem, sdružení, obcí, úřadů, odborníků i občanů. Ministerstvo financí vyjádřilo s projektem Ernst & Young spokojenost. Roli Ernst & Young jako nezávislého a nezaujatého odborníka při řízení veřejné diskuse o návrhu nového zákona pro loterie a sázení ale zpochybnila Asociace provozovatelů kurzových sázek.

K principům nové právní úpravy by podle podkladů Ernst & Young měly například patřit zpřísnění regulace her a zvýšení ochrany mladistvých a sociálně slabých skupin osob, posílení právní jistoty provozovatelů a hráčů a soulad s evropským právem. Účastníci diskuse vesměs podpořili i změnu stávajícího systému poplatků, zejména jeho zjednodušení a zpřehlednění. Podle jejich názoru by například místní poplatky by měly být zrušeny, s čímž nesouhlasí Svaz měst a obcí ČR. "Místní poplatky řeší negativní jevy s hazardem spojené, které nesou obce," poukázal zástupce svazu Pavel Drahovzal. Měla by být naopak vytvořena "daň z hazardu" stanovená jako procentní sazba z rozdílu mezi přijatými sázkami a výhrami.

Pokladny obcí a měst ve formě místních poplatků z provozování hracích automatů loni získaly přes 1,1 miliardy Kč. Na správních poplatcích a z poplatků na státní dozor, což jsou příjmy státního rozpočtu, bylo vybráno 2,74 miliardy Kč. Na veřejně prospěšné účely bylo odvedeno 2,4 miliardy Kč, z toho na sport směřovalo 1,5 miliardy korun.

Autor: Peter Gabaľ