Ministerstvo informatiky navrhlo vládě svůj zánik

Vedení ministerstva informatiky odeslalo do vlády návrh novely kompetenčního a dalších zákonů, které by měly umožnit jeho zánik jako samostatného resortu ke konci letošního roku. Od ledna by měly kompetence ministerstva přejít na resorty vnitra, průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj.

Dosavadní zkušenost podle předkládací zprávy prokázala, že ministerstvo informatiky v současném postavení jen velmi stěží prosazuje své plány a projekty, a to zejména kvůli velmi slabému postavení mezi ostatními resorty. Lepší prosazení záměrů státu v oblasti informatiky by mělo pomoci převedení agendy v oblasti elektronické veřejné správy pod ministerstvo vnitra, telekomunikací a pošt pod resort průmyslu a veřejných dražeb na ministerstvo pro místní rozvoj.