Ministerstvo kultury bude muset kvůli krizi ušetřit 205 milionů

Ministerstvo kultury (MK) bude muset kvůli obavám z hospodářské krize ušetřit 205 milionů korun, což jsou zhruba 2,5 procenta z jeho celkového rozpočtu. Finance vezme z dotací, které měly původně putovat na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Úředníci tak jednají na pokyn vlády, která na konci ledna rozhodla, že jednotlivá ministerstva nesmějí pět procent svých naplánovaných výdajů utratit. Ponechávají je jako rezervu pro nenadálé události, které se kvůli krizi mohou objevit. "V letošním roce chce na této stavbě investor proinvestovat 60 milionů korun, tedy zdroje, které nevyčerpal v loňském roce a jsou uloženy v nespotřebovaných finančních prostředcích roku 2008," odůvodnila rozhodnutí Renata Slámková z tiskového oddělení MK. Vláda rozhodla převést všechny rezervní fondy jednotlivých ministerstev v objemu více než 40 miliard korun do příjmů státního rozpočtu. Její snahou je snížit schodek letošního státního rozpočtu.