Ministerstvo kultury pozastavilo dotace na menší rekonstrukce památek

Ministerstvo kultury letos nevyhlásilo dotační program určený na drobné rekonstrukce památek. V roce 2020 z něj resort vyplatil celkem 121 milionů korun a tyto peníze dál rozdělovaly obce s rozšířenou působností. Mezi žadateli byli podnikatelé, obce, kraje i nadace a spolky. Největším příjemcem bývala v minulých letech církev. Ministerstvo pozastavení odůvodnilo úsporami v rozpočtu. Místo zrušeného programu, který fungoval od roku 2008, mohou letos žadatelé využít například "Havarijní program" nebo "Program záchrany architektonického dědictví".