Ministerstvo kultury rozdělilo 91 milionů Kč na živé umění

Ministerstvo kultury letos udělí oblasti živého umění granty ve výši 91 milionů korun. Loni touto cestou dostaly divadelní, taneční, hudební a výtvarné projekty po navýšení 139 milionů Kč. Z přibližně 800 podaných žádostí ve zmíněných oborech se dostalo podpory zhruba polovině. Přesto se do těžké situace dostane plno hlavně menších kulturních subjektů, z nichž mnohé ministerstvo v předchozích letech podpořilo. Na divadlo letos půjde 20 milionů korun (profesionální divadla mají vlastní program podpory), na hudbu skoro 50 milionů a na výtvarné umění 22,5 milionu Kč. V oblasti tance ministerstvo podpořilo 36 z 80 žádostí v celkové hodnotě devíti milionů Kč. Mezi festivaly dostalo podporu deset z 22 přehlídek, z 22 nových tanečních inscenací ale peníze dostanou jen tři.

Autor: Jan Charvát