Ministerstvo zemědělství chce půl miliardy navíc na vodohospodářství

Ministerstvo zemědělství chce uvolnit půl miliardy korun na vodohospodářská opatření, která by pomohla bojovat s klimatickou změnou. Návrh, kterým by se peníze převedly z rozpočtové kapitoly státního dluhu do rozpočtu zemědělského úřadu, projedná v úterý vláda. "Běžně se setkáváme se skutečností, že obyvatelé především v malých obcích, kteří nejsou napojeni na skupinový vodovod, jsou v letních měsících odkázání na nouzové zásobování pitnou vodou prostřednictvím cisteren, případně je jim voda distribuována zavážkou do vodojemu. Na chybějící vodu v krajině reagují zástupci municipalit, kdy mají zájem na svých katastrálních územích rekonstruovat, případně nově budovat rybníky a vodní nádrže za účelem zvýšení užitkové zásoby vody," uvádí ministerstvo v materiálu, který má ČTK k dispozici.

Ministerstvo zemědělství má několik priorit - například podporu výstavby veřejných vodovodů a kanalizací, do kterého by měl stát mezi lety 2017 a 2024 investovat 4,8 miliardy korun. Dále pak chce podporovat opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Třetím důležitým programem je podpora prevence před povodněmi, který má schválený rozpočet na léta 2018 až 2024 za 4,6 miliardy korun.