Ministerstvo zemědělství rozdělí na podporu adaptace lesů na změny klimatu přes 4 miliardy ročně

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozdělí na podporu adaptace lesů na změny klimatu až 4,1 miliardy korun ročně. Žádat o finanční podporu mohou státní i nestátní vlastníci lesů, kteří těží a obnovují lesní porosty takovými způsoby, jež zajistí, aby les zůstal zdravý, stabilní a plnil všechny své funkce i v případě klimatických změn. Program připravený do roku 2026 představilo ministerstvo zemědělství na tiskové konferenci. Podle ministra Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) navazuje na kůrovcový příspěvek z předešlých let. "Po něm máme v plánu spustit další programy, které pomohou s obnovou našich lesů. Adaptační změny jsou nezbytné, je nutné připravovat se průběžně, aby i v dalších letech a v jiném klimatu mohly lesy v České republice zajišťovat ochranu půdy, zadržování vody v krajině a rekreační i produkční funkce," uvedl Nekula. Podpora podle něj cílí na ty vlastníky, kteří se dobrovolně zaváží při ochraně lesů jít nad rámec lesního zákona. Podpora může dosáhnout až 1540 korun za hektar a rok. Vlastník získá dotaci na celou plochu svého majetku, musí ale podle MZe splnit podmínky správného hospodaření právě nad rámec lesního zákona. "Například těžit les za vzniku výrazně menších holin a tam, kde není smrk vhodnou dřevinou, ho nahrazovat jinými stromy a zakládat druhově pestré výsadby," uvedlo ministerstvo.