Ministři financí kandidátských zemí bránili objemnější rozpočet EU

Sedm ministrů financí a dva státní tajemníci z devíti zemí, které letos vstoupí do Evropské unie, našli společnou řeč při obraně dosavadních výdajových stropů v rozpočtu EU. Rozpočtový plán EK na léta 2007 až 2013 počítá se zvýšením reálných výdajů rozšířené EU zhruba o 0,14 procenta hrubého národního důchodu členských států. Požaduje také zachování nepřekročitelného stropu jejich příspěvků 1,24 procenta hrubého národního důchodu. Německo, Francie, Británie, Rakousko, Nizozemsko a Švédsko ale na konci loňska navrhli snížit tento strop na jedno procento. Zástupci přistupujících zemí si více méně notovali také v deklarování snahy o co nejrychlejší zavedení eura. Nejambicióznější v tomto ohledu je trojice pobaltských států a Slovinsko, které pracují s termínem zavedení evropské měny od roku 2007.

Ministři financí také chtějí dále jednat s Bruselem, aby se náklady na důchodovou reformu nezapočítávaly do celkových veřejných schodků. Pravidlo započítávání nedávno potvrdil Eurostat. Pro kandidátské země to ale znamená komplikace při snižování veřejných deficitů pod tři procenta hrubého domácího produktu, tedy hlavní podmínky na přijetí eura.