Minoritský konvent v Brně jako relikvii uchovává vlasy císaře

Minoritský konvent v Brně uchovává jako relikvii vlasy posledního habsburského císaře Karla I. Římskokatolická církev jej v roce 2004 blahořečila, a to například za snahu o ukončení první světové války. Památku Karla I. i jeho manželky Zity, taktéž adeptky blahořečení, připomněla mše, jíž se zúčastnil také jejich vnuk Rudolf a potomci českých a moravských šlechtických rodů. Podle ostravsko-opavského biskupa Františka Lobkowicze představuje příklad Karla I. výzvu pro současné politiky.