MK: Stavební zákon může oslabit i pozici památek v UNESC0

Pokud by měl být nový stavební zákon schválen v podobě, jak je nyní navrhován, je zbytečné připravovat nový památkový zákon. Podle náměstka pro oblast kulturního dědictví na ministerstvu kultury Vlastislava Ourody navrhovaná forma stavebního zákona znamená konec účinné ochrany památek, které přežily díky úsilí mnoha generací. "A pokud by poklesla úroveň ochrany památek v legislativě, tak nejen Praha nebo Český Krumlov, ale všechny naše památky na seznamu UNESCO se následně ocitnou na seznamu památek v ohrožení," řekl Ouroda ČTK. Byla by to národohospodářská škoda nedozírných rozměrů, doplnil. Věcný záměr zákona, u kterého skončilo připomínkové řízení, deklaruje, že bude ctít základní mezinárodní úmluvy pro oblast kulturního dědictví. "My jsme to v návrhu ale adekvátně promítnuté do příslušných míst nenašli," uvedl náměstek. MK má k věcnému záměru zákona 110 připomínek, z toho 50 zásadních. Cílem nového stavebního zákona je podle předkladatele zejména zrychlení povolování staveb.

Zápis na seznam památek v ohrožení spravovaný organizací UNESCO hrozí od loňska Praze. Podle komisařů organizace, kteří loni Prahu navštívili, město i český stát málo chrání hodnoty, pro něž byla historická část Prahy na seznam světového dědictví zapsána.