MŽP odsouhlasilo další lokality pro vznik vodních nádrží na zadržování povrchové vody

Ministerstvo životního prostředí souhlasilo s dalšími 11 lokalitami pro výstavbu vodních nádrží. Seznam chráněných míst, kde by nádrže pro akumulaci povrchových vod mohly v budoucnu vzniknout, vybralo ministerstvo zemědělství. Rezort životního prostředí jich odsouhlasil celkem 21 z 31. Jde třeba o lokality Batelov, Stříbrný potok nebo Tuřany. Daná místa jsou teď rezervována pro případ, že by bylo nutné vybudovat nové zdroje pitné vody. Na místech tak nesmí vzniknout třeba dálnice nebo elektrárny. Boj se suchem pomocí přehrad kritizuje Hnutí Duha. Podle něj je třeba vodu zadržovat přímo v půdě na polích.

MŽP také zdůraznilo, že vedle hájení lokalit pro vodní nádrže určené pro akumulaci pitné vody dál podporovat obnovu mokřadů, přirozených koryt řek nebo přírodě blízkých lesů.