Na Jihlavsku lidé putovali za ostatky sv. Valentýna do Rounku

Oslavy svátku svatého Valentýna se s jednodenním odkladem konaly u Rounku na Jihlavsku. Lidé od nedělního rána přicházeli ke kapli sv. Antonína, kde jsou uloženy ostatky světce považovaného za patrona zamilovaných. U barokní kapličky, která se nachází na vrcholku kopce v lese, byl pro poutníky připraven odborný výklad o historii tohoto místa a také občerstvení. Svátek svatého Valentýna se u Rounku slaví několik let. "Tradice je poměrně mladá, ale snažím se ji udržet, protože daleko široko žádné ostatky svatého Valentýna nejsou," řekl ČTK dobrovolný správce kaple a archivář Ladislav Vilímek.

Kapli v nadmořské výšce 629 metrů postavil pelhřimovský pekař Antonín Polesný v roce 1737. Oltářní kámen, který tam byl uložen ve 30. letech minulého století, obsahuje kromě Valentýnových také ostatky svatého Bonifáce - anglosaského mnicha a misionáře, který zahynul mučednickou smrtí. Schránky s ostatky dvou svatých byly tehdy na Jihlavsku uloženy celkem ve čtyřech kapličkách. Vilímek se domnívá, že církev k tomu mohla vést snaha o urovnání vztahů mezi tamními Čechy a Němci, protože oltářní kameny bylo zvykem dávat jen do kostelů. Pozdější devastaci kaplí přečkaly pouze schránky v Rounku a v Ježené.