Na Linku bezpečí volá každý měsíc asi 220 týraných dětí

Každý měsíc pracovníci Linky bezpečí řeší asi 220 telefonátů od týraných dětí. Nejčastěji se hovory věnují fyzickému týrání. Na druhém místě v této smutné statistice bylo pohlavní zneužívání, kdy děti zneužíval blízký člen rodiny či učitel. Jako třetí nejčastější důvod telefonátů je znásilnění, kdy se děti staly obětí neznámého člověka. Podle vedoucí Linky bezpečí Kateřiny Hellebrandové však nejde jen o fyzické týrání, ale i o týrání psychické, které může mít pro dítě stejně škodlivé následky. Podle odborných odhadů může být každým rokem v České republice týráno 20.000 dětí, několik desítek z nich každoročně na následky týrání zemře. Děti vystavené týrání mohou být často přehnaně úzkostné či naopak agresivní. Ztrácejí motivaci k učení, často se jim zhorší jejich školní výsledky. Někdy se objeví i poruchy spánku a příjmu potravy či sklony k sebepoškozování, které mohou vyústit až v pokusy o sebevraždu. Sociální pracovníci loni řešili přes 1700 případů týraných dětí. Podle odborníků je to ale jen vrcholek ledovce. Problematiku týraných dětí připomíná Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, který připadá na sobotu 19. listopadu.