Na Staroměstském náměstí se našly neznámé gotické sklepy

Provozovatel restaurace na Staroměstském náměstí v Praze našel pod svým podnikem dosud nezmapované gotické sklepy. Podzemní prostory byly zasypané již ve 13. století, dříve než byl postaven Týnský chrám. Odkryté jsou tedy po 800 letech. Na odkrývání prostor v domě na rohu Staroměstského náměstí a Týnské ulice před průčelím Týnského chrámu pracují archeologové z Národního památkového ústavu. Našli zde i keramické střepy a kosti. Až po celkovém odkrytí sklepa bude možné zjišťovat, proč byly sklepy zasypány, jakou měly funkci či vztah k okolní zástavbě. Provozovatelé restaurace možnou existenci sklepení tušili a už dva roky prováděli sondy. Počítají s tím, že sklepní prostory se stanou součástí restaurace, lidé si je tedy budou moci prohlédnout. Na práce dostali i peníze z Evropské unie a strukturálních fondů. Historické centrum města není stoprocentně archeologicky zmapované, mnozí soukromí investoři se ale do průzkumu nepouštějí, protože mají obavy ze zvýšených nákladů na stavbu. Ze zákona je však povinností provádět takzvaný záchranný archeologický průzkum při každé rekonstrukci či stavbě v místě, kde se archeologické nálezy předpokládají.