Na Šumavě letos zrevitalizují dalších 400 hektarů mokřadů

Návrat vody do přírody. To je hlavní cíl projektu s názvem Život pro mokřady, tedy revitalizace mokřadů, na kterém pracují odborníci v Národním parku Šumava. Zatím obnovili přes 700 hektarů mokřadů, letos plánují zrevitalizovat dalších zhruba 400 hektarů ploch s tím, že vždy pracují na deseti až patnácti různých lokalitách. Do roku 2024 chtějí na Šumavě obnovit celkem dva tisíce hektarů mokřadů. V rámci projektu už také odborníci navrátili do původních koryt přes dvacet kilometrů menších toků.