Nádraží Bubny bude místem vzpomínky na židovské transporty

Pražské nádraží Bubny se před více než půl stoletím stalo místem nástupu do židovských transportů. Nedaleko stanice stávalo seřadiště a ještě dnes tu je budova, symbolická poslední stanice, odkud téměř 50.000 lidí bylo deportováno na smrt. Společnost Památník ŠOA tu od 4. do 20. června připraví expozici, která zahájí řadu navazujících akcí s tematikou holokaustu. Doplní ji koncerty, vzdělávací projekty, diskuse, živá čtení a setkání s pamětníky. Pro návštěvníky výstava začne už na místě, kde se transporty registrovaly, tedy pár minut chůze od nádraží. Před dnešním Parkhotelem vyroste zvláštní plakátovací plocha s návrhy sochy Aleše Veselého plánované právě pro toto místo. V nádražní budově si příchozí prohlédnou dobové jízdní řády s fragmenty z průkazových fotografií lidí, kteří se z transportů nevrátili. Pro zřízení památníku vznikla obecně prospěšná společnost, kterou reprezentují vedle dokumentaristy Pavla Štingla i herec, pedagog a senátor Tomáš Töpfer, malíř, sochař a pedagog Jaroslav Róna a tajemník Federace Židovských obcí Tomáš Kraus.