Národní galerie připravuje výstavu o Josefu Mánesovi, prosí sběratele o materiály

Národní galerie Praha potřebuje pro připravovanou výstavu známého malíře Josefa Mánesa informace o nezvěstných dílech či dokumentech spjatých s jeho životem, které se nacházejí v soukromých sbírkách. Žádá proto na webu jejich majitele, zda by jí svůj materiál poskytli. Výstava se připravuje na přelom let 2020 a 2021. Příští rok uplyne od narození Josefa Mánesa, kterého NGP na svém webu označuje za nejvýznamnější osobnost českého umění 19. století, 200 let a v roce 2021 pak 150 let od jeho úmrtí. Výstava a monografie financované několikaletou podporou Grantové agentury České republiky se připravuje ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd.

Josef Mánes byl jedním z nejvýznamnějších představitelů romantismu i českého malířství vůbec. Vytvořil dílo obsahem i povahou národní, inspiraci hledal mimo jiné v lidových krojích a slovanském koloritu. Byl mistrem krajinomalby, ale jeho asi nejslavnějším obrazem je portrét Josefina. Tisíce lidí mohou také každý den obdivovat kopii jeho desky na pražském Staroměstském orloji, zobrazující alegorii 12 měsíců.