Národní muzeum zavádí na výstavách lidi do doby císaře pána

Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I. zjistí zájemci v Nové budově Národního muzea v Praze, kde byly otevřeny tři další výstavy z dlouhodobého cyklu Monarchie. Vůbec poprvé v České republice představují některé osobně dotýkané předměty, které patřily císaři a jeho ženě Alžbětě zvané Sissi. Zájemci tu však spatří nejen luxusní předměty císařské rodiny a šlechty, ale i ty ke každodenní potřebě obyvatel. Dozví se, jak se vlastně žilo za rakousko-uherské monarchie. Na návštěvníky dýchne atmosféra dávných časů a možná i nostalgie. Dozvědí se, že téměř 70 let vlády císaře Františka Josefa I. bylo dobou překotných společenských proměn. Zájemci si mohou prohlédnout například šaty císařovny Sissi, císařovu uniformu a generálský plášť, šperky včetně největšího diamantového náhrdelníku v Česku, který patřil manželce budoucího prvního ministerského předsedy Československa Naděždě Kramářové, kapesník se stopami krve Františka Ferdinanda d`Este ze sarajevského atentátu i vycházkovou hůl Jana Nerudy.

Další výstava má název Dětský svět za císaře pána. Přibližuje období narození a péče o dítě, dětskou literaturu, vzdělávání ve školách, hry a hračky dětí v době vlády Františka Josefa I., kdy však byly nedílnou součástí dětského života i nemoci, dětská práce a rodinné problémy. Interaktivně pojatá expozice umožní zájemcům vyzkoušet řadu her a činností typických pro 2. polovinu 19. století. Mohou si zahrát maňáskové divadlo či relaxovat u projekce Karafiátových Broučků. Třetí expozice ukáže prostřednictvím dobových fotografií každodenní život na přelomu 19. a 20. století.