Návštěvníci Zrcadlové kaple Klementina si mohou prohlédnout vzácné rukopisy

V Zrcadlové kapli Klementina v Praze začala třídenní výstava vzácných rukopisů pocházejících ze sbírek Národní knihovny. Restaurátoři s bílými rukavicemi ráno do skleněných vitrín v rámci výstavy Kniha a závoj nainstalovali celkem 18 vzácných originálů. Řada z nich byla dlouhá léta uzavřená v trezorech a nyní si je opět na krátkou dobu může zdarma prohlédnout veřejnost. Mezi vystavenými exponáty se nachází i Velislavova bible a latinský zlomek Dalimilovy kroniky.

Velislavova bible je často přirovnávána ke středověkému komiksu. Bible vznikla kolem roku 1340 a je považována za nejobsáhlejší obrazový rukopis ve střední Evropě. Z původních 200 listů se jich dochovalo 178 a vedle scén ze Starého a Nového zákona jsou na nich zobrazeny i střípky z každodenního života tehdejší společnosti a rukopis je díky tomu zdrojem poznání života či módy 14. století.

Z rukopisu latinského překladu Dalimilovy kroniky, který pravděpodobně vznikl na objednávku Jana Lucemburského nebo Karla IV, se dochovala zhruba desetina - 24 pergamenových stran s bohatými iluminacemi, Zlomek tak dokládá, že nejstarší česká kronika byla přeložena i do latiny.