Nejlepším městem pro podnikání je Prostějov, druhý je Humpolec, třetí Brno

Nejlepším městem pro podnikání za loňský rok je Prostějov. Na druhém místě se umístil Humpolec a třetí místo patří Brnu. Vyplývá to z výsledků výzkumu Město pro byznys 2018, který zpracovala agentura Datank. V pořadí 11. ročníku soutěže se zúčastnilo všech 205 obcí s rozšířenou působností v ČR a 22 městských částí Prahy. Loni zvítězila Ostrava před Humpolcem a Brnem. Prostějov vykazuje podle výzkumu dobré výsledky v rozvoji podnikatelského prostředí. Město má vysoký podíl právnických osob i vysoký podíl malých a středních firem. Zároveň má nízkou nezaměstnanost a je atraktivní i díky dobré dopravní dostupnosti. V přístupu veřejné správy se vyznačuje dobrou komunikací s podnikateli, kvalitními webovými stránkami a kvalitní elektronickou komunikací. Humpolec má podle výzkumu vysoký podíl podnikatelů i vysoký přírůstek obyvatel. Zároveň má výhodnou pozici a dlouhodobě nízkou nezaměstnanost. Ohledně veřejné správy má Humpolec vysoké kapitálové výdaje. Podnikatelské prostředí Brna bodovalo díky vysokému podílu právnických osob a vysokému počtu studentů a učňů v odborném vzdělávání. Další silnou stránkou Brna podle výzkumu je vysoký podíl malých a středních firem. V přístupu veřejné správy Brno uspělo především díky kvalitní komunikaci s podnikateli.

Obce se ve výzkumu hodnotí na základě 23 kritérií rozdělených do dvou oblastí, a to na podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí 50 procenty, mohou ovlivnit svým chováním radnice