Neurovědkyně Folbergrová získala medaili J. E. Purkyně

Čestnou oborovou medailí Jana Evangelisty Purkyně ocenil předseda Akademie věd Jiří Drahoš práci Jaroslavy Folbergrové v biomedicínských vědách. Folbergrová významnými objevy během posledních padesáti let ovlivňovala několik generací neurovědců. Svou výzkumnou činnost celoživotně spojila s Fyziologickým ústavem Akademie věd, v němž od roku 1958 působí. Práce Folbergrové o metabolismu mozku v různých fyziologických a patofyziologických podmínkách patří mezi stěžejní vědecká díla. V novém tisíciletí se badatelka zaměřila především na studium oxidativního stresu při epileptických záchvatech v nezralém mozku. I v tomto oboru se stala průkopníkem a její práce jsou opět citovány v prestižních vědeckých časopisech, což dokládá jejich vliv ve vědeckém světě.