Než vznikne mapa alejí, nebude se kácet kolem státních silnic

Ministerstva dopravy a životního prostředí zhotoví mapu silničních stromořadí, ve které zohlední všechny funkce stromů. Do té doby se Ředitelství silnic a dálnic zdrží plošného kácení stromořadí kolem státních silnic, ve společném prohlášení to uvedli ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ) a ministr dopravy Petr Bendl (ODS). Ministři také vyzvali ke spolupráci krajské hejtmany, protože 60 procent českých a moravských silnic spadá jako komunikace druhé a třetí třídy pod správu regionů.

Podle ankety, kterou Česká inspekce životního prostředí v zimě provedla mezi správami silnic, plánovali letos silničáři pokácet na 9000 stromů. Nejvíc se mělo kácet ve Středočeském kraji, kde mělo padnout 1931 vzrostlých stromů. Po zveřejnění čísel se proti záměru zvedla vlna protestů.