NKÚ: Ministerstvo obrany zadává 72 pct. IT zakázek bez soutěže

Ministerstva zadala v letech 2009 až 2012 zakázky na informační a komunikační technologie za 11 miliard korun, bez výběrového řízení bylo přiděleno 62 procent z nich. U ministerstva obrany činil podíl IT zakázek zadaných bez otevřené soutěže dokonce 72 procent. Informoval o tom Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ministerstvo obrany tvrdí, že jde o zkreslený údaj. Ve sledovaném období bylo podle ministerstva zadáno několik set IT zakázek, nikoliv pouze 120, jak tvrdí NKÚ. Porušení zákona o veřejných zakázkách zjistil NKÚ ve dvou případech, kdy ministerstvo obrany nevyhlásilo soutěž na pořízení softwarových produktů celkem za 88 milionů. Také s tímto závěrem ministerstvo nesouhlasí. "Šlo o zakázky na rozšíření již používaného softwaru do systémů zabezpečení provozu, kde integrátorem a dodavatelem s autorskými právy byla společnost HP, na kterou přešla práva po fúzi s firmou EDS," sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Na většinu přidělených zakázek uplatnilo ministerstvo obrany výjimku, při jejich zadání bez soutěže tedy zákon neporušilo. Kontroloři zjistili, že v 99 procentech případů se konečné ceny shodovaly s cenami předpokládanými.