NKÚ odhalil na ministerstvu zdravotnictví řadu chyb

Ministerstvo zdravotnictví se dopustilo řady chyb při hospodaření s penězi vybranými ve veřejných sbírkách. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který prověřoval práci ministerstva v roce 2004 a nyní sestavil závěrečnou zprávu. Kromě nesrovnalostí v penězích ze sbírek v ní kontroloři popisují množství dalších pochybení - v celkovém součtu za více než půl miliardy korun. Podle zprávy NKÚ se chyby týkají zadávání veřejných zakázek či využití povodňových darů. Na ministerstvu prý chyběla kontrola, nedodržovaly se platné předpisy pro vedení účetnictví, uzavíraly se podezřelé obchody a smlouvy byly bez potřebného podpisu ministra. Ministr zdravotnictví David Rath sdělil, že již přijal opatření k rychlé nápravě nedostatků. Vyvodil také odpovědnost konkrétních lidí za zjištěné nedostatky, z toho vyplynuly i personální změny.