NKÚ: Podpora prevence kriminality měla jen obecné cíle, přínos nejde vyhodnotit

Ministerstva vnitra, spravedlnosti a obrany nestanovila při rozdělování podpory na prevenci kriminality měřitelné cíle ani ukazatele, podle kterých se měl vyhodnotit přínos této podpory. Nastavený systém proto neumožňuje změřit a vyhodnotit, jak konkrétně pomohly rozdělené peníze v prevenci kriminality. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad, který zkoumal roky 2015 až 2018, kdy šlo ze státního rozpočtu přes 295 milionů korun na 1 230 projektů. Podpora na prevenci kriminality směřuje například na kamerové systémy, komunitní práci s dětmi a mládeží, probační a resocializační programy nebo prevenci rizikového chování u vojáků.

Třeba ministerstvo obrany použilo podle NKÚ velkou část peněz na podporu volnočasových aktivit vojáků z povolání, nezbylo mu už ale dost financí například na diagnostické a vzdělávací aktivity. Ministerstvo už zavedlo několik opatření a chystá další kroky, jak preventivní programy lépe hodnotit.

Ministerstvo vnitra k závěrům zprávy NKÚ uvedlo, že cíle byly obecně stanovené schválně. Nesouhlasí s výtkou, že peníze na podporu prevence kriminality neposílalo do nejrizikovjěších regionů. Ministerstvo tvrdí, že peníze může poslat jen do takových oblastí, které o finance požádají.