NKÚ: Rozdělování dotací z norských fondů je zbytečně složité, přesto ČR vyčerpala 90 procent

Systém přerozdělování peněz z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska je zbytečně složitý a administrativně náročný. Tvrdí to Nejvyšší kontrolní úřad, který kontroloval dotace z let 2009 až 2014. Podle úřadu rozdělovalo ministerstvo financí skoro 230 milionů korun ze zmíněných fondů do 15 tematických programů. Kontroloři rezortu vyčetli složitou koordinaci velkého počtu institucí, které jsou do dotací zapojené, a taky množství dokumentů. Úřadu vadilo i to, že není u většiny programů jasné, na co peníze konkrétně půjdou. I přes připomínky NKÚ se ale Česku podařilo vyčerpat přes 90 procent dotací.

Do fondů Evropského hospodářského prostoru přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Chtějí tím pomoct snižovat ekonomické a sociální rozdíly a posílit spolupráci s 15 evropskými státy. Peníze z fondů čerpají země střední, východní a jižní Evropy.