Nomura ve čtvrtek ukončila některé právní kroky v konkurzu IP banky

Japonská Nomura ve čtvrtek na základě smíru, který uzavřela s Českou republikou letos 30. listopadu, ukončila některé právní kroky související s konkurzem IP banky. Ta je následovníkem zkrachovalé IPB. Nomura společně se spřízněnou společností Saluka například vzala zpět svoji pohledávku vůči ČR za více než 12 miliard korun. Nomura to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. IP banka, která je od února 2004 v konkurzu, vedla několik soudních sporů souvisejících s krachem IPB a požadovala několik desítek miliard korun za zrušení prodeje IPB. Saluka v souvislosti s dohodou o smíru dále vzala zpět popření konkurzní pohledávky přihlášené do konkurzu Českou národní bankou za 11,3 milionu korun. Nomura také zahájila převod jí uplatňované pohledávky za více než 40 milionů korun na ČR.