Novela usnadňující převody zemědělských pozemků se vrací sněmovně

Poslanci dostanou zpět na stůl novelu, jež měla umožnit zemědělcům prodávat či převádět na příbuzné půdu, kterou ještě nesplatili státu. Senát ji ve čtvrtek odmítl schválit a vrátil ji sněmovně s pozměňovacími návrhy. Farmáři, kteří si v minulosti koupili půdu od státu, ji mohou splácet až 30 let. Novela počítala s tím, že nesplacený dluh za půdu by se převedl na nového vlastníka. Podmínkou mělo být, aby nový majitel nejméně po tři roky provozoval v daném katastrálním území zemědělskou výrobu. Novela měla také omezit předkupní právo státu na zemědělskou půdu. Předkupní právo by zaniklo splacením ceny za pozemek, nejdříve ale 15 let od zápisu majitele do katastru. Tato lhůta byla zkrácena ze současných 30 let. A právě to se stalo terčem kritiky senátorů. Novelu vrátili poslancům zpět s tím, že lhůta zůstane 30 let.