NÚKIB: ČR zatím nečelila vážnému útoku na kritickou informační infrastrukturu

Česká republika dosud nečelila žádnému sofistikovanému a soustředěnému kybernetickému útoku, který by cílil na kritickou informační infrastrukturu. Ve zprávě o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2018, kterou příští týden projedná vláda, to uvedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Vzhledem k důležitosti kritické infrastruktury nelze útoky vyloučit v budoucnu, stojí v dokumentu. Kritickou infrastrukturou rozumějí české předpisy prvky nebo systémy, jejichž narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo na ekonomiku státu. Mezi tradiční prvky kritické infrastruktury patří elektrárny, přehrady, letiště nebo telekomunikační sítě. Jejich vyřazení z provozu může ochromit schopnost státu poskytovat služby, jako jsou dodávky elektřiny, tepla či vody, nebo se bránit proti konvenčnímu útoku.