NÚKIB varuje před hrozbou kyberútoků na nemocnice a jiné významné cíle v Česku

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před hrozbou hrozbou kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení. Z informací, které má NÚKIB k dispozici, lze útoky očekávat v nejbližších dnech. Podle zjištění úřadu jsou už nyní tyto útoky v přípravné fázi, což se děje zejména prostřednictvím takzvané spear phishingové kampaně. "K vydání tohoto varování nás vedly naše poznatky včetně poznatků z činnosti našich partnerů. Informace, které máme k dispozici, vedou k důvodné obavě z reálné hrozby závažných kybernetických útoků na významné cíle v České republice, především ale na systémy zdravotnických zařízení," uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka. Podle NÚKIB mohou být závažné kybernetické útoky na informační a komunikační systémy v České republice ve větším počtu. Tato rozsáhlá kampaň může podle úřadu způsobit závažné dopady na dostupnost, důvěrnost či integritu informací u důležitých informačních a komunikačních systémů.