Ochránci lidských práv apelují kvůli Číně na olympijské výbory

Národní olympijské výbory by podle ochránců lidských práv měly reagovat na to, že se Mezinárodní olympijský výbor nesnaží přimět pořadatele pekingské olympiády ke zlepšení poměrů v Číně. Vyzval je k tomu dopisem mezinárodní Výbor pro olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi, v jehož čele stojí někdejší ministr a senátor Jan Ruml. Podle této nevládní organizace Mezinárodní olympijský výbor selhal v tlaku na to, aby čínský režim přestal s pronásledováním svých odpůrců, jejich vězněním, mučením a popravováním či s omezováním svobody projevu. Organizace v této souvislosti připomíná olympijské ideály "důstojnosti jedince" a "úcty k základním univerzálním etickým principům". Organizace se proto chce během letošního roku sejít s představiteli národních olympijských výborů a sportovních federací. Chce je požádat, aby k celé záležitosti zaujaly stanoviska, což by snad mohlo vést ke změnám v Číně, řekl ČTK tajemník výboru Petr Kutílek. "Národní olympijské výbory také mají odpovědnost za dodržování olympijské charty," připomněl.

Výbor s anglickým názvem Olympic Watch vznikl v roce 2001 s cílem monitorovat dodržování lidských práv v Číně a vést kampaň za pozitivní změny v této oblasti tak, aby se olympijské hry mohly konat ve svobodném a demokratickém státě. Podle výboru je olympiáda propagandisticky zneužívána čínskou autoritářskou vládou. Ani podle organizace Amnesty International nedokázala Čína zatím splnit svůj slib, že její vedení vylepší situaci lidských práv v zemi do olympijských her. Organizace loni v zářijové zprávě vyzvala čínskou vládu, aby provedla reformy. Olympijské hnutí by pak mělo vyvinout tlak na propuštění politických vězňů a zrušení opatření, která omezují volný tok informací. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čchin Kang tehdy zprávu odmítl s tím, že Čína "splnila všechny závazky přijaté v souvislosti s hrami". Podle něho Čína respektuje lidská práva a demokracii a pracuje na zvýšení standardu života svého lidu. Mluvčí Mezinárodního olympijského výboru pak uvedla, že je ještě příliš brzy tvrdit, že Čína nedokázala splnit své závazky. "Nevyvíjíme na ni tlak. To není naše metoda," dodala.