OECD: Česko patří k největším znečišťovatelům mezi vyspělými státy

Česká ekonomika podle OECD patří mezi vyspělými státy i nadále k největším spotřebitelům energie a znečišťovatelům ovzduší uhlíkovými plyny.

Česko si podle organizace vede dobře, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje týkající se chudoby, vody a biologické rozmanitosti. "Avšak skutečnost, že česká ekonomika klade důraz na uhlí, intenzivní průmyslovou a zemědělskou činnost a rozvoj silniční infrastruktury, umocňuje environmentální problémy," varuje organizace.