OECD předpovídá České republice dál silný růst, nutné reformy

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) předpovídá České republice na příští dva roky dál silný hospodářský růst kolem 4,5 procenta. Poukazuje ale na pomalost strukturálních reforem, která by podle ní mohla perspektivy růstu zhoršit a v dlouhodobém výhledu ohrozit zvládnutelnost veřejných financí. OECD to uvádí v pravidelném půlročním materiálu o hospodářských perspektivách svých třiceti členských zemí, který dnes vydala v Paříži. OECD upozorňuje, že rozpočet na 2006 předpokládá vyšší výdaje, než kolik činí stropy stanovené ve vládním rozpočtovém rámci z roku 2004. I když to vážně neohrožuje rozpočtové cíle, tato patrná lhostejnost ke stanoveným stropům trochu narušila věrohodnost rámce, uvádí se v dokumentu. OECD v něm dále uvádí, že pomalost strukturálních reforem zvyšuje rizika zhoršení perspektivy růstu a v dlouhodobé perspektivě ohrožuje zvládnutelnost rozpočtu. I když byl zaznamenán určitý pokrok, pokud jde o penze, daně a obchodní právo, reforma pracovního zákoníku byla málo energická, reforma systému sociální péče nesmělá a vláda do voleb v létě 2006 nepředpokládá větší reformu zdravotního systému, soudí OECD.