Ombudsman má výhrady k provozu policejních cel

Ombudsman Otakar Motejl má výhrady k práci policie při umísťování zadržených do policejních cel a také ke stavu těchto zařízení. Zákon mu od letošního ledna ukládá, aby cely kontroloval a dohlížel, zda jsou respektována práva zadržených. Pracovníci kanceláře ombudsmana již navštívili 110 policejních cel. O nedostatcích budou v nejbližších dnech informovat ministerstvo vnitra.

Ombudsman má výhrady k nejednotnosti policie při poučování zadržených o jejich právech a povinnostech či k jejímu postupu při bezpečnostních prohlídkách, ale například i k nedůstojným podmínkám v policejních celách. "Pořídili jsme i obsáhlou fotodokumentaci, která ukazuje, že jsou nutné i různé technické úpravy," řekl Motejl. V souvislosti s využíváním policejních cel podle něj je nutné nejen změnit vnitřní policejní předpisy, ale také doplnit zákon o policii a rovněž trestní řád. Zákon o policii by měl podle Motejla zpřesnit okolnosti, za nichž jsou zadržení poučováni o svých právech a povinnostech. Zákon by měl například vyjasnit právní režim, za něhož jsou agresivní zadržené osoby na cele poutány ke kovovým madlům. Za klíčové považuje ombudsman, aby zákon stanovil, že bezpečnostní prohlídku zadrženého může provádět pouze osoba stejného pohlaví bez účasti osoby opačného pohlaví. Důstojnost zadržených by mělo zlepšit oddělení toalety od ostatního prostoru v cele. Zatím tomu tak není, což může být pro zadržené choulostivé. V cele jsou obvykle umístěni dva lidé.

Trestní řád by měl být podle ochránce práv upraven tak, aby bylo zadrženému jasně přiznáno právo informovat o svém zatčení a celé situaci třetí osobu - tedy někoho ze svých blízkých. Veřejný ochránce práv také chce, aby policie do budoucna v celách ztlumovala silné osvětlení v noci a umožnila zadrženým se vyspat. Zatím se tak někde neděje s odůvodněním, že světlo je nutné pro provoz kamerových systémů zaznamenávajících dění v policejních celách.

Autor: Peter Gabaľ