Organizace Spiralis podporuje aktivitu žen ve veřejném prostoru

Podpořit ženy ve veřejně prospěšných aktivitách se rozhodla organizace Spiralis s projektem nazvaným Spektrum rozvoje žen. Do projektu, jehož cílem je vybavit ženy znalostmi, inspirací a odvahou se více angažovat ve veřejném životě, se doposud zapojilo téměř 220 žen a mužů. Jednou z nejúspěšnějších akcí projektu byla konference Ženy ženou, muži můžou. Cílem konference bylo inspirovat ženy k větší aktivitě ve veřejném prostoru. Své životní příběhy formou krátkých prezentací představily občansky aktivní ženy jako Blažena Hušková – autorka a realizátorka projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny a rozvoje zejména venkovských oblastí, Silvie Pýchová – spoluautorka kampaně Česko mluví o vzdělávání a Města vzdělávání.

Autor: Libor Kukal