Pamětníci: Před dvaceti lety nebyl vstup ČR do NATO předem jistý

Po dvaceti letech českého členství v NATO se zdá vstup země do západního vojenského spojenectví v březnu 1999 jako logický a nevyhnutelný krok, podle pamětníků však věc tehdy nebyla tak jednoznačná. Španěl Jorge Domecq, někdejší ředitel kanceláře tehdejšího generálního tajemníka NATO Javiera Solany, a bývalý alianční mluvčí Jamie Shea se shodují na klíčové roli, kterou hrála americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, připomínají i dlouhodobé úsilí českého prezidenta Václava Havla a diplomatů, jako byl následný český velvyslanec u NATO Karel Kovanda. "Před dvaceti lety to byla doba, kdy jsme naprosto změnili podobu NATO. Vstoupily tři země, které byly po řadu let zcela odříznuty od Evropy, změnili jsme velitelskou strukturu, která byla adaptována na zahraniční mise," vzpomíná Domecq, nynější šéf Evropské obranné agentury (EDA). Mezi zástupci postkomunistických zemí byl Havel podle Shea jednoznačně nejpřesvědčivějším politikem s jasným morálním profilem i výraznými komunikačními schopnostmi. "Dnes se to bere jako daná věc, ale v té době panovala v určitých kruzích v USA i v západní Evropě vůči rozšíření značná skepse," připomíná Shea. Zmiňováno bylo, že bude třeba bránit území států, jejichž armády nejsou často na dostatečné úrovni a tedy pro alianci nemají přidanou hodnotu, panovaly také obavy z možné negativní ruské reakce. Havlova jasná připomínka toho, že samy středoevropské státy si návrat do euroatlantického prostoru přejí, tak byla pro podporu rozšíření podle někdejšího mluvčího NATO velmi významná.

V rozhovoru se zpravodajem ČTK Domecq také připomněl, že jen krátce po vstupu trojice středoevropských států zahájilo NATO svou desítky dní trvající leteckou kampaň kvůli Kosovu. Operace, která byla pro mnohé v Evropě šokem, podle něj ukázala, že noví členové musí umět přijmout odpovědnost za společné rozhodování. "Myslím, že Česko chápalo, jak by bylo krátce po vstupu komplikované zůstat mimo společné úsilí," míní Domecq. "Asi to nebyl úplně ten scénář, který si v Praze při vstupu představovali," vzpomíná někdejší mluvčí NATO Shea, který se nyní věnuje akademické dráze. A pamatuji si, že Česko patřilo mezi země, které s tím měly větší problémy," připomíná někdejší šéf Solanovy kanceláře.