Personál psychiatrických nemocnic bude zvládání pacientů trénovat s herci

Personál z psychiatrických nemocnic bude předcházení konfliktům a zvládání pacientů trénovat v simulačním centru s herci, kteří budou předvádět reálné situace. Centrum vzniká v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Projekt, o kterém informovala Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, má snížit využívání omezujících prostředků u pacientů. Podle zahraničních zkušeností to může být až o třetinu.

Existují postupy, jak předcházet vyhroceným situacím, kdy je omezení pacienta nutné. "Personál může pozitivně či negativně ovlivnit vznik konfliktů na různých úrovních. V současném systému vzdělávání chybí nabídka praktických kurzů zaměřených na deeskalační dovednosti a na předcházení konfliktům," uvedl Tomáš Petr z Ústřední vojenské nemocnice Praha.