Petr Pithart o soužití Čechů a Němců

V česko-německých vztazích si nejspíše právem dosud vyčítáme cosi jako selektivní paměť; obě strany si pamatují jen své rány a křivdy a nechtějí slyšet o bolesti toho druhého, uvedl v Ústí nad Labem předseda Senátu Petr Pithart. Ve svém vystoupení na mezinárodní konferenci Tolerance místo intolerance. Němci v českých zemích včera dnes a zítra se pokusil odpovědět na otázku, čeho se ve vztazích obou národů v posledních 15 letech dosáhlo. Konstatoval, že odpověď je nejednoznačná. Například podle konsenzu nad česko-německou deklarací by se dalo soudit, že výsledky jsou velmi pozitivní, podle nových emocí kolem zákona o Edvardu Benešovi zase naopak, že jsme stále na začátku. Zatím je podle něj ve vzájemných vztazích stále příliš málo dialogu a převažují dosud monology, je stále příliš málo ochoty k pochopení stanovisek druhé strany. Paměť se ale nedá vynutit. Nakonec se uvolňuje jakoby sama, avšak jen v příznivé atmosféře, uvedl Pithart a vyjádřil naději, že nynější konference přispěje k vytváření takové atmosféry. Více než stovka účastníků konference dnes celý den intenzivně jednala ve čtyřech diskusních panelech. V problematice vzdálenější historie se v podstatě shodla, že staletá historie soužití Čechů a Němců v českých zemích byla především spoluprací při kultivaci země a krajiny. Teprve od 19. století se dá mluvit o národnostních problémech, či spíše o rostoucí interpretaci vztahů z nacionalistického hlediska. Ani tehdy však "Němci" v Čechách nebyli definováni jako součást velkého německého národa. Rakouská publicistka Barbara Coudenhove-Kalergiová konstatovala, že kdo se po válce v Rakousku zajímal o sudetské Němce, byl obviňován z nacismu, kdo o Čechy, platil za komunistu - a tak se o česko-německých vztazích raději vůbec nemluvilo. Diskuse tam proto začala až velmi pozdě a navíc ji negativně ovlivnili sudetští Němci, kteří v rakouské politice do 90. let nehráli vůbec žádnou roli.

V neděli konference vyvrcholí jednáním o evropském rozměru česko-německých vztahů a projevem prezidenta Václava Klause.