Plzeňská zoo přibližuje třetihorní přírodu

Nové naučné centrum pod širým nebem, které obsáhle dokumentuje vývoj geologie, geografie, rostlin, živočichů a podnebí v období třetihor, otevřela plzeňská zoologická zahrada. Třetihorní expozice má tři části. V první se podle mluvčího zahrady Martina Vobruby návštěvníci seznámí s tím, jak vznikala příroda, savci, podnebí a kontinenty v jednotlivých údobích třetihor. V další části je vitrína s odlitky čelistí, klů a zubů mamutů, mastodontů a pravěkých slonů, v poslední části centra je skupina velkých hornin z českého masivu, které mají vztah k třetihorám. Do stezky patří i kopie třetihorního močálu, v němž vznikalo hnědé uhlí. Z třetihorní doby přežívají na našem území například stále zelené rostliny břečťan nebo barvínek. Podobu centra bude zoologická zahrada postupně rozšiřovat a doplňovat. Počítá například s tím, že se zaměří na informace o vývoji turovitých a medvědovitých zvířat.