Počet obyvatel ČR se do roku 2065 zvýší o 200.000

Počet obyvatel České republiky do roku 2065 vzroste na 10,67 milionu ze současných 10,47 milionu. Vyplývá to ze střední varianty projekce obyvatelstva ČR, kterou představil Český statistický úřad (ČSÚ). Varianta předpokládá stálý rovnoměrný příliv přistěhovalců, protože bez migrace by počet obyvatel ČR do roku 2065 poklesl na 8,83 milionu. Podle projekce by měl počet obyvatel ČR růst od současnosti až do roku 2030, kdy dosáhne nejvyšší úrovně 10,91 milionu, poté začne zvolna klesat. Projekce také předpokládá stárnutí obyvatelstva, průměrný věk se zvýší na 49 let ze současných 40,5 roku. Bude zvolna klesat podíl osob v produktivním věku od 15 do 64 let a mírně poklesne i podíl dětí do 14 let. Naopak poroste podíl lidí starších 65 let a v roce 2065 dosáhne 32 procent populace proti současným 15 procentům.