Podle Eurostatu bude mít ČR v roce 2051 necelých devět milionů obyvatel

Česká republika bude mít v roce 2051 asi 8,9 milionu obyvatel. Vyplývá to z odhadu, který zveřejnil Eurostat. Bez migrace by však byl celkový výsledek ještě daleko horší. Kdyby se v ČR neusadili žádní cizinci, počet obyvatel by poklesl až na 8,1 milionu. Úbytek obyvatel údajně zapříčiní nízká porodnost v následujících letech.

Česko však není jedinou zemí, která se bude muset s menším počtem lidí vypořádat. Pokles postihne i celkový počet obyvatel EU. Současně však existují státy, které si s tímto problémem nemusí lámat hlavu. V EU jich je celkem 12, mezi nimi především Francie, Irsko, Kypr, Lucembursko a Švédsko, které mohou čekat růst. K tomu přispějí především přistěhovalci.

Jen ve Francii podíl přistěhovalců na celkové struktuře obyvatelstva výrazně vzroste. Zatímco dnes ve Francii žije na 60 milionů lidí, za 45 let už to bude o zhruba pět milionů více. Kdyby se ale odečetl podíl imigrantů, celkový počet Francouzů by vzrostl jen o zhruba jeden milion. Opačný vývoj však čeká středoevropské a východoevropské státy, mezi nimi i ČR a Slovensko. Dnes na Slovensku žije zhruba 5,3 milionu lidí, v roce 2051 to bude již "pouhých" 4,6 milionu.

Pokles počtu obyvatel však není jediným problémem, se kterým se bude muset EU v budoucnosti vypořádat. Vrásky politikům přidělává i stárnutí celé populace. V současnosti jeden důchodce připadá na čtyři lidi v produktivním věku. Za více než 40 let se tento poměr sníží o polovinu, na jednoho důchodce tak budou připadat pouze dva pracující.

Statistici dokonce očekávají, že díky zlepšování životních podmínek se počet lidí starších 80 let do roku 2050 zhruba ztrojnásobí. Z 18 milionů v roce 2004 na 50 milionů v roce 2051. Tento dopad státy pocítí především po roce 2025. Lidé, kteří se narodili v letech takzvaného baby boomu, totiž začnou povážlivě stárnout a budou žít déle než jejich předchůdci.

Autor: Peter Gabaľ