Podnikatelé v zemědělství se musejí podle zákona zaevidovat

Zemědělské podniky právnických osob se musí od 1. května zaevidovat u obecních úřadů obcí s tzv. rozšířenou působností. Povinnost stanovuje novela zákona o zemědělství pro všechny zemědělské podnikatele. Samostatně hospodařící rolníci se mohou evidovat do jednoho roku od nabytí účinnosti normy, tedy do 1. května 2005, sdělilo ČTK ministerstvo zemědělství. "Smyslem je lepší kontrola," řekl ČTK Hugo Roldán z odboru komunikace MZe. Pro zápis do evidence musí splnit žadatelé stanovené podmínky včetně odborné způsobilosti. Stát tak chce podle Roldána mimo jiné zajistit kontrolu na tím, aby zemědělství dělali lidé, kteří mu rozumějí. Evidenci zemědělského podnikatele povedou příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Hospodáři obdrží osvědčení o zápisu do evidence, který je bude stát administrativní poplatek. Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu, aniž by byla zaevidována, může obecní úřad udělit pokutu až do 200.000 korun.