Postižení si od vstupu do EU slibují argumenty k prosazení změn

Hlavně pádnější argumenty ve prospěch většího začleněníí handicapovaných do společnosti si od vstupu České republiky do EU slibují zdravotně postižení. Díky společným evropským záměrům by měli snáze přimět odpovědné instituce či zákonodárce, aby jednotlivá opatření prosadili i v republice. ČTK to řekl předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása. "Lidé se zdravotním postižením budou moci sami přímo upozorňovat na dokumentaci z EU a žádat, aby byla do českých předpisů implantována," uvedl Krása.

Evropská komise schválila nedávno akční plán pro handicapované na období od letošního roku do roku 2010. Chce vyrovnat příležitosti pro postižené a zdravé. Komise hodlá každé dva roky vydávat zprávu o plnění dokumentu a pokrocích v rozšířené Evropě. Krása plán považuje za velmi ambiciózní. Jednotlivá ustanovení dokumentu, který je k dispozici na webových stránkách www.nrzp.cz, by členské země měly postupně zapracovat do své legislativy.