Praha dočasně zpřístupní uzavřené památky

Zhruba 30 běžně neveřejných památek si budou moci návštěvníci prohlédnout v Praze. Od dnešního dne do neděle 15. září se konají Dny evropského dědictví, které si kladou za cíl podporovat turismus i na méně známých místech. Součástí jejich programu je kolem 1100 památek, atrakcí a událostí. Více o programu jednotlivých měst na webových stránkách.

Z běžně nepřístupných památek na Praze 1 se během víkendu 7. a 8. září otevře pohořelecká hradba bastion č. VIII. Návštěvníci budou mít také možnost projít na jinak uzavřenou vyhlídku na Petříně za Štefánikovou rozhlednou ze strážního domku. Vstupní prostor a schodiště zpřístupní Dům u Šturmů, interiér zámecké kaple sv. Eliáše, ve Vojanových sadech barokní kaple sv. Terezie z Avily, barokní refektář v klášteře Dominikánů u sv. Jiljí. Prostory otevřou návštěvníkům také dva paláce, Thurn-Taxisův a Žofín.

Autor: Libor Kukal