Pražský literární dům připomene Lenku Reinerovou

Vzpomínkový večer na spisovatelku Lenku Reinerovou uspořádá 25. června Pražský literární dům autorů německého jazyka. Poslední německy píšící pražská spisovatelka, která zemřela 27. června před pěti lety ve věku 92 let, patřila k zakladatelům této instituce. Hosty germanistky Viery Glosikové budou dlouholetá lektorka nakladatelství Aufbau Angela Drescherová, která spolupracovala na vydávání knih Lenky Reinerové, a Joachim Dvořák, český vydavatel jejích knih. Lenka Reinerová se narodila v roce 1916 ve smíšené česko-německé rodině. Pracovala jako novinářka, roku 1939 musela kvůli svému židovskému původu a politickému přesvědčení uprchnout do Francie, poté přes Maroko emigrovala do Mexika. Po válce se vrátila do Evropy, žila v Bělehradě a od roku 1948 v Praze. Živila se jako překladatelka. K českým čtenářům se její tvorba dostala až v 90. letech, kdy nakladatelství Labyrint začalo vydávat její knihy. V nich často vzpomínala na pražské přátele a známé: Franze Kafku, Maxe Broda, Jaroslava Foglara, Eduarda Goldstückera a zejména "zuřivého reportéra" Egona Erwina Kische.

Autor: Jan Charvát